İSTANBUL EXLIBRIS AKADEMİSİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu-Üyeler

YÖNETİM KURULU / BOARD OF DIRECTORS

• Latife Baştuğ / Başkan  / President

• Ayşen Kiper / Başkan Yardımcısı / Vıce President

• Ümran Polat / Sayman / Accountant

• Erol Ünal / Sekreter / Executive Secretary

• Tülay Öktem / Üye / Member

 

• Nurhayat Berker/ Yedek Üye  / Alternative Member

• Nurcan Nur / Yedek Üye  / Alternative Member

• Birgül Hocaalioğlu / Yedek Üye  / Alternative Member

• Esin Kuseyri / Yedek Üye  / Alternative Member

• Mine Arasan / Yedek Üye  / Alternative Member

 

DENETİM KURULU / SUPERVISORY BOARD 


• Ayşegül Topdemir / Member

• Özcan Tekcan / Üye  / Member

• Canan Bilge / Üye  / Member

 

• Dilara Oktar Gürses / Yedek Üye / Alternative Member

• Doğu Erte / Yedek Üye  / Alternative Member

• Suggur Kars / Yedek Üye  / Alternative Member

 

ONUR ÜYELERİ / HONOR MEMBERS

• Antonio Grimaldi

• Nazan Erkmen

• Süleyman Saim Tekcan

 

ÜYELER / MEMBERS

• Aysen Kiper,

• Ayşe Anıl,

• Ayşegül Topdemir,

• Ayşen Erte,

• Betül Uras,

• Birgül Hacıalioğlu,

• Canan Bilge,

• Dilara Gürses,

• Esin Kuseyrioğlu,

• Etem Erol Ünal,

• Gülden Günaydın,

• Latife Baştuğ,

• Mine Arasan

• Münevver Cillov,

• Nazan Sönmez,

• Nesligül Hasdemir

• Neşe Meral,

• Nurhayat Berker,

• Nurcan Nur,

• Özcan Hakcan,

• Reyhan Çezik,

• Suğgur Kars Şahin,

• Tülay Öktem,

• Ümran Polat,

• Vildan Yıldız,

• Yeşim Önde,

 

 
İstanbul Exlibris Akademisi Derneği Yönetim Kurulu-ÜyelerExlibris Yarışmları-SergilerDernek Toplantı FotoğraflarıAYŞE ANILAYSEN ERTEBETUL URASBIRGUL HACIALIOGLUCANAN BILGEDILARA OKTAR GURSESESIN KUSEYRIOGLUE.EROL UNALGULDEN GUNAYDINMINE ARASANMUNEVVER CILLOVNAZAN SÖNMEZNESE MERALNESLİGUL ERÖZ HASDEMİRSUGGUR KARSTULAY OKTEMUMRAN POLATVİLDAN YILDIZYESİM ÖNDEİrtibat