İSTANBUL EXLIBRIS AKADEMİSİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu-Üyeler

YÖNETİM KURULU / BOARD OF DIRECTORS

• Latife Baştuğ / Başkan  / President

• Ayşen Kiper / Başkan Yardımcısı / Vıce President

• Ümran Polat / Sayman / Accountant

• Erol Ünal / Sekreter / Executive Secretary

• Tülay Öktem / Üye / Member

 

• Nurhayat Berker/ Yedek Üye  / Alternative Member

• Nurcan Nur / Yedek Üye  / Alternative Member

• Birgül Hocaalioğlu / Yedek Üye  / Alternative Member

• Esin Kuseyri / Yedek Üye  / Alternative Member

• Mine Arasan / Yedek Üye  / Alternative Member

 

DENETİM KURULU / SUPERVISORY BOARD 


• Ayşegül Topdemir / Member

• Özcan Tekcan / Üye  / Member

• Canan Bilge / Üye  / Member

 

• Dilara Oktar Gürses / Yedek Üye / Alternative Member

• Doğu Erte / Yedek Üye  / Alternative Member

• Suggur Kars / Yedek Üye  / Alternative Member

 

ONUR ÜYELERİ / HONOR MEMBERS

• Antonio Grimaldi

• Nazan Erkmen

• Süleyman Saim Tekcan

 

ÜYELER / MEMBERS

01 • Latife Baştuğ

02 • Nurhayat Berker

03 • Aysen Kiper

04 • Ayşegül Topdemir

05 • Betül Uras

06 • Esin Kuseyrioğlu

07 • Tülay Öktem

08 • Özcan Hakcan

09 • Mine Arasan

10 • Tülin Aktar

11 • Reyhan Çezik

12 • Nurcan Nur

13 • İnci Tezcan

14 • Esra Kizir Gökçen

15 • Dilara Oktar Gürses

16 • Ayşen Erte

17 • Nazan Sönmez

18 • Münevver Cillov

19 • Şengül Altıok

20 • Birgül Hacıalioğlu

21 • Oya Gönen

22 • S. Doğu Erte

23 • Vildan Çolak Yıldız

24 • Gülden Günaydın

25 • Sabine Nur Busman

26 • E. Erol Ünal

27 • Ayşe Anıl

28 • Ümran Polat

29 • Canan Bilge

30 • Suğgur Kars

31 • H. Nermin Kutri 

32 • F. Neşe Meral 

33 • İnci Çokneşeli

 

 

 
İstanbul Exlibris Akademisi Derneği Yönetim Kurulu-ÜyelerExlibris Yarışmları-SergilerAYSE ANILAYSEN ERTEBETUL URASBIRGUL HACIALIOGLUCANAN BILGEDILARA OKTAR GURSESS.DOĞU ERTEE.EROL UNALESIN KUSEYRIOGLUESRA KIZIR GOKCENGULDEN GUNAYDININCI COKNESELIMINE ARASANMUNEVVER CILLOVNAZAN SÖNMEZNERMİN KUTRIF.NESE MERALSABRINE BUCHMANNSUGGUR KARSTULAY OKTEMTULIN AKTARUMRAN POLATREYHAN CEZIKİrtibatDernek Toplantı FotoğraflarıBasından1